RESERVELÆGE

Vi har i øjeblikket ingen reservelæge tilknyttet klinikken.

En reservelæge er en færdig uddannet læge som efter embedseksamen på universitetet efterfølgende har været ansat på forskellige hospitalsafdelinger i ca. 1 år. Reservelægen er ansat hos os i et halvt år.

En amanuensis er ligeledes færdiguddannet læge,  som efter sin embedseksamen på universitetet, har haft hospitalsansættelser i alt typisk 4-6 år. Som afslutning på sin uddannelse som praktiserende lige tilknyttes han/hun i ½-1 år hos os, inden han/hun selv får sin egen lægeklinik, for blandt andet at lære hvordan man rent praktisk driver en klinik.

Her i klinikken har vi valgt at have skiftevis en amanuensis eller reservelæge fast tilknyttet. Dels synes vi at vi har en forpligtigelse til at sikre en høj kvalitet blandt de kommende læger og samtidig give hospitalslægerne et indtryk af hvordan en hverdag former sig uden for hospitalets vægge.

Men samtidig får vi selv også meget ud af samværet med vore yngre kollegaer. De unge læger har en meget høj faglig viden som er helt frisk og dette giver i dagligdagen en spændende dialog, som holder os vågne over for den nyeste udvikling. Samtidig bliver der sat fornuftige spørgsmål ved indgroede rutiner, som måske ikke var så velbegrundede som vi troede. Kort sagt: Vi bliver holdt til ilden!

Som nævnt har uddannelseslægeme en høj faglig standard og man kan derfor være tryg ved deres behandling. Faktisk er det de samme læger der modtager og behandler dig på sygehuset for alvorlige lidelser som blodpropper og lignende. Her i klinikken har vi samtidig den rutine at holde konferencer hvor eventuelle vanskelige problemer endevendes.

Alligevel er det svært for uddannelseslægerne at komme til et ukendt nyt ansættelsessted hvor patienterne er “vant til ” deres egen læge


Vi håber derfor at du vil være med til at gøre deres ophold til en god oplevelse ved at tage godt imod dem.