SEKRETÆR

Klinikkens sekretær hedder Kristina.

Kristina er uddannet lægesekretær ved Aarhus Universitetshospital i 2009 og har været ansat i klinikken siden efteråret 2016.

Sekretærens vigtigste funktion er, at man som patient kan føle sig velkommen, når man henvender sig personligt eller i telefonen. Desuden er sekretæren oplært i at udføre en række praktiske undersøgelser som podninger, urinundersøgelser og blodprøvetagning.

Endelig varetager sekretæren almindelige sekretariats funktioner som indskrivning af journalnotater og henvisninger, regnskabsføring mm.