SYGEPLEJERSKER

 

 

Overalt i samfundet sker der en specialisering på arbejdspladsen. Ved at uddele bestemte opgaver til kvalificerede medarbejdere, opnår man en bedre fordeling af arbejdet og et samtidigt kvalitetsløft.

Klinikkens sygeplejersker hedder Tina og Dorte.

Tina er uddannet sygeplejerske i 2009 og har tidligere både været ansat på Randers Sygehus på kliniske afdelinger og senere fungeret som centersygeplejerske på plejecenter. Tina har været ansat i klinikken siden juni 2023.

Dorte er uddannet i 1983 og har bl.a. arbejdet som akut- og behandlersygeplejerske i Skadestuen både i Grenaa og i Randers og senest har hun fungeret som konsultations-/akutsygeplejerske i anden lægeklinik. Dorte har været ansat i klinikken siden 2019.

Foruden de vanlige opgaver med pasning af telefon, laboratoriearbejde, mm. har sygeplejerskerne også deres egen konsultationer.

Her skifter sygeplejersken sårforbindinger, har forbyggende samtaler om kost, sukkersyge eller kolesterol samt hjertekarsygdom. Sygeplejersken har også mulighed for at tage blodtryk hvor du er helt i hvile.

Alt hvad sygeplejerskerne foretager sig konfereres med den praktiserende læge og journalføres, således at resultaterne af samtalen indgår som en naturlig del af samtalen mellem dig og din læge.