SYGEPLEJERSKER

 

 

Overalt i samfundet sker der en specialisering på arbejdspladsen. Ved at uddele bestemte opgaver til kvalificerede medarbejdere, opnår man en bedre fordeling af arbejdet og et samtidigt kvalitetsløft.

Klinikkens sygeplejersker hedder Conny og Dorte.

Conny er uddannet i 1983. Udover sit virke på Grenaa Sygehus har Conny også tidligere kørt for hjemmeplejen i Norddjurs Kommune.  Hun har været tilknyttet denne klinik siden 2004.

Dorte er uddannet i 1983 og har bl.a. arbejdet som akut- og behandlersygeplejerske i Skadestuen både i Grenaa og i Randers og senest har hun fungeret som konsultations-/akutsygeplejerske i anden lægeklinik. Dorte har været ansat i klinikken siden 2019.

Foruden de vanlige opgaver med pasning af telefon, laboratoriearbejde, mm. har sygeplejerskerne også deres egen konsultationer.

Her skifter sygeplejersken sårforbindinger, har forbyggende samtaler om kost, sukkersyge eller kolesterol samt hjertekarsygdom. Sygeplejersken har også mulighed for at tage blodtryk hvor du er helt i hvile.

Alt hvad sygeplejerskerne foretager sig konfereres med den praktiserende læge og journalføres, således at resultaterne af samtalen indgår som en naturlig del af samtalen mellem dig og din læge.